FILMY

Działalność naszego stowarzyszenia

Bojowe Schrony Proszowice

Otwarcie Izby Pamięci

Akcja sprzątania muzeum w Proszowicach

Budowa schodów do schronu Regelbau 51a

Odkopanie schronu Regelbau 51a w Proszowicach

Sprzątanie rzeki Szreniawy - edycja 3

Sprzątanie rzeki Szreniawy - edycja 2

Sprzątanie rzeki Szreniawy - edycja 1

Wywiad z Alejandro Mielenskim

Budowa ziemianki w skansenie fortyfikacji