FILMY

Działalność naszego stowarzyszenia

Życzenia Świąteczne - 2022 r.

Otwarcie Izby Pamięci Historii Regionu Proszowickiego w Karwinie - 2022 r.

Bojowe Schrony Proszowice

Izba Pamięci Historii Regionu Proszowickiego

Otwarcie Izby Pamięci w Proszowicach - 2021 r.

Badania archeologiczne w Przesławicach - 2021 r.

"Gaszyn Challenge"

Transport schronów typu Einmannbunker

Akcja sprzątania muzeum w Proszowicach

Budowa schodów do schronu Regelbau 51a

Odkopanie schronu Regelbau 51a w Proszowicach

Godzina "W" - Proszowice 2020 r.

Sprzątanie rzeki Szreniawy - edycja 3

Sprzątanie rzeki Szreniawy - edycja 2

Sprzątanie rzeki Szreniawy - edycja 1

Wywiad z Alejandro Mielenskim

Budowa ziemianki w skansenie fortyfikacji