HISTORIA REGIONU

Przeżyj niezwykłą podróż w przeszłość...
Wycofująca się armia Austro-Węgierska w rejonie Proszowic
22
Lis

I. Wojenna Bitwa o Proszowice – nieznana karta historii

W przededniu wybuchu wojny Proszowice znajdowały się na terenie Królestwa Polskiego, a dokładniej w guberni kieleckiej zaboru rosyjskiego. Jako słabo rozwinięte miasto przygraniczne, leżące bardzo blisko granicy z Austro-Węgrami nie stanowiło większej wartości strategicznej, a co za tym idzie w pobliżu nie stacjonowały żadne większe jednostki wojskowe. Rosyjski sztab generalny już na początku XX. wieku stworzył doktrynę strategiczną, która zabraniała na terenach przygranicznych rozbudowy dróg, kolei oraz mostów, aby na...
15
Lis

Bracia Henryk i Tadeusz Stopińscy – Biogram

Na cmentarzu parafialnym w Proszowicach, w sektorze VI, znajduje się grobowiec rodziny Stopińskich. Na tablicach nagrobnych, które są przedzielone pięknym, masywnym krzyżem, pod nazwiskami dwóch braci, Henryka i Tadeusza Stopińskich, widnieją tajemnicze napisy: „zginął tragicznie w powstaniu warszawskim 1944”…  30 maja 1904 roku o godzinie 18.00, w kościele parafialnym w Proszowicach, w obecności świadków, zawarli związek małżeński, pochodzący z rodzin mieszczańskich, Wincenty Stopiński oraz Marianna Barbara Sadowska. To wydarzenie zanotował...
02
Lis

Bronisław Chwaliński – Biogram

Bronisław Chwaliński urodził się 6 lipca 1892 roku w Nowym Brzesku w powiecie miechowskim (obecnie jest to powiat proszowicki). Był synem mieszczanina, zamieszkałego w Nowym Brzesku, Michała Chwalińskiego oraz Aleksandry z domu Wieczorek.  Jak zapisał w księgach parafialnych ksiądz Koterski, ówczesny administrator parafii Nowe Brzesko; „Działo się w Brzesku 25 czerwca/7 lipca 1892 roku o godzinie 5 po południu. Stawił się Michał Chwaliński lat 40 mieszczanin mieszkający w Brzesku, w...
30
Paź

Tajemnice prawosławnego nagrobka

Tajemnice prawosławnego nagrobka W jednym z zakątków proszowskiego cmentarza uważne oko można zobaczyć wciśniętą między grobowce niewielką kamienną płytę nagrobną, z wyrytymi na niej informacjami. Płyta jakich zapewne wiele na miejscowym cmentarzu, a jednocześnie niezwykła jak żadna inna. I te właśnie cechy, które decydują o jej niezwykłości, prowadzą nas do dwóch historii, o których dzisiaj nikt już praktycznie nie pamięta. Przypomnijmy zatem te historie… Przyglądając się uważnie wspomnianej płycie nagrobnej,...
25
Paź

Tadeusz Łakomski – Biogram

Tadeusz Łakomski według posiadanych dokumentów, urodził się 17 stycznia 1915 roku, w Krakowie. Można jednak przypuszczać, że jego miejsce urodzenia, to rodzinna miejscowość jego rodziców – Proszowice, w ówczesnym powiecie miechowskim (obecnie jest to powiat proszowicki). Rodzeństwo Tadeusza urodziło się właśnie w tej podkrakowskiej miejscowości; Genowefa Feliksa (ur. 1906), Zenon Stanisław (ur. 1908), Stanisław Józef (ur. 1911 zm. 1911), Alfred Jan (ur. 1917) oraz Jan (ur. 1919).  Jak możemy przeczytać...
Sierżant Mieczysław Dudzik (miniatruka)
11
Paź

Biogram – Mieczysław Dudzik

Mieczysław Dudzik urodził się 11 grudnia 1907 roku w Stogniowicach, w powiecie miechowskim (obecnie jest to powiat proszowicki). Był synem pochodzącego z Górki (obecnie Górka Stogniowska) Stanisława Dudzika oraz urodzonej w Stogniowicach Marianny Oziębło. Rodzice Mieczysława pobrali się 4 lipca 1906 roku, w kościele parafialnym w Proszowicach. Doczekali się oni czwórki synów: Mieczysława, Edwarda (urodzonego w 1910 roku), Stanisława (urodzonego w 1918 roku, zmarłego miesiąc po urodzeniu) oraz ponownie Stanisława...
20
Wrz

Józef Nowak – mechanik 24. Eskadry Rozpoznawczej

Józef Jan Nowak urodził się 12 sierpnia 1918 roku w Ostrowie w powiecie miechowskim (obecnie proszowicki). Był on synem kowala, pochodzącego z Kadzic, Józefa Nowaka oraz Marianny z domu Warzecha. Rodzina Nowaków, jak wiele rodzin z tych okolic, w poszukiwaniu lepszych warunków życia, wyemigrowała do zagłębia dąbrowskiego. Nowakowie prawdopodobnie osiedli się w Klimontowie (miejscowość nieopodal Sosnowca, która od 1975 jest dzielnicą miasta), gdzie młody Józef spędził dzieciństwo a także ukończył...
13
Wrz

Bohdan Staniewski – Powstaniec z Czuszowa

Bohdan Zygmunt Staniewski urodził się 2 maja 1919 roku w Czuszowie, w powiecie miechowskim (obecnie proszowicki). Jego rodzicami byli Józef Bohdan Staniewski, ówczesnego administratora majątku Czuszów, oraz Stanisława Borzuchowska h. Leliwa. Józef i Stanisława doczekali się dwójki dzieci, syna Bohdana oraz córki Anny (urodzonej w 1919 roku). Wkrótce po narodzinach córki, Stachna (tak Stanisławę nazywali najbliżsi) nieoczekiwanie zmarła. Po śmierci żony, Józef, wraz z dziećmi przeprowadził się do Warszawy, gdzie...
08
Wrz

Jerzy Marcin Stachurski – Biogram

Jerzy Marcin Stachurski urodził się 11 listopada 1908 roku w Szreniawie, w powiecie miechowskim (obecnie Szreniawa jest sołectwem wsi Klimontów w powiecie proszowickim). Rodzicami Jerzego byli Stanisław Stachurski i Zofia Pilecka. W księgach parafialnych kościoła w Kazimierzy Wielkiej odnotowano, że 7 października 1894 o godzinie szóstej popołudniu zawarto związek małżeński pomiędzy urodzonym w Busku, zamieszkałym w parafii Proszowice, urzędnikiem cukrowni „Szreniawa”, Stanisławem Stachurskim, a dwudziestojednoletnią panną, mieszkającą przy rodzicach w...
06
Wrz

7 września 1939 – Dzień po bitwie na zdjęciach

7 września – dzień po bitwie pod Proszowicami, stoczonej z 6 na 7 września w rejonie Proszowic, w której z wojskami niemieckimi starły się oddziały 55 Dywizji Piechoty. Dzięki zaangażowaniu i uprzejmości Wojciecha Nowińskiego mamy okazję zaprezentować poniżej, zdjęcia która zostały wykonane w trakcie przemarszu wojsk niemieckich przez Proszowice.
05
Wrz

Zapomniany 6 września – Potyczka pod Przesławicami (1939)

Stoczona pod Proszowicami w dniu 7 września 1939 r. bitwa żołnierzy 55. Dywizji Piechoty z hitlerowskim najeźdźcą jest dosyć dobrze znana lokalnej społeczności Proszowic i okolicy, ponieważ od wielu lat obchodzone są regularnie jej rocznice. Mało kto jednak wie, że dzień wcześniej, czyli 6 września, w nieodległych Przesławicach rozegrała się również inna bitwa, która prawdopodobnie trwała nawet dłużej niż ta proszowska i którą można uznać za sukces polskich oddziałów, ponieważ...
30
Sie

Jan Stanisław Korepta – 23 Eskadra Obserwacyjna

Jan Stanisław Korepta urodził się 13 czerwca 1916 roku w Szpitarach w powiecie miechowskim (obecnie jest to powiat proszowicki). Jego rodzicami byli szanowani, miejscowi włościanie, Stanisław i Janina Koreptowie. Nie są znane losy Jana zanim postanowił swoją przyszłość związać z lotnictwem. Prawdopodobnie ukończył on tą samą szkołę powszechną w Nowym Brzesku, co inny przyszły pilot, Stanisław Mierniczek. Można domniemywać, że właśnie szkoła w Nowym Br zesku, przyczyniła się do ukształtowania...
25
Sie

Mieczysław Zakrocki – Biogram

Mieczysław Zakrocki urodził się 7 Listopada 1914 roku w Pałecznicy, w powiecie miechowskim (obecnie jest to powiat proszowicki).  Był synem Franciszka i Marianny Zakrockich. W księgach parafialnych kościoła w Pałecznicy odnotowano, że 11 lipca 1899 roku o godzinie 10.00 zawarto związek małżeński pomiędzy dwudziestoczteroletnim kawalerem urodzonym w Pałecznicy, Franciszkiem Zakrockim a urodzoną w Proszowicach, siedemnastoletnią panną Marianną Ciepichał. Młode małżeństwo w poszukiwaniu lepszego bytu, ponieważ nie mogli liczyć na odziedziczenie...
17
Sie

Kazimierz Tomczyk – Ułan – biogram

Kazimierz Tomczyk urodził się 13 lutego 1898 roku (w niektórych dokumentach widnieją błędne daty: 12 oraz 15 luty) w Szarbii w powiecie miechowskim (obecnie proszowicki). Jego rodzicami byli szanowani, miejscowi włościanie, Józef i Tekla Tomczykowie. Doczekali się oni ośmiorga dzieci: pięciu synów (Piotra ur. 1885, Jana ur. 1888, Józefa ur. 1894, Kazimierza ur. 1898, Franciszka ur. 1903) oraz trzech córek (Ludwiki ur. 1885, Marianny ur. 1895, Walerii ur. 1900). Kazimierz...
1 2 3