Day

7 grudnia, 2020
Zachodnia pierzeja rynku w Proszowicach na początku XX wieku (dom Wciślińskich podłużny w środku)
07
gru

Biogram – Piotr Wciśliński

Piotr Wciśliński urodził się 27 lipca 1840 roku w Proszowicach, w ówczesnej guberni Krakowskiej, w Królestwie Polskim (obecnie jest to powiat proszowicki w województwie małopolskim). Pochodził z cenionej rodziny mieszczańskiej. Był  synem stolarza, urodzonego 6 stycznia 1815 roku, Melchiora Wciślińskiego oraz urodzonej 6 listopada 1916 roku, Elżbiety Biechońskiej. Rodzice Piotra, zawarli związek małżeński, 25 listopada...